Cursos Online – COMERÇ I MÀRQUETING
Aedes Formació
Tel. 972 20 30 20 - 620 74 90 41
Segueix-nos:
Top
formació a empreses

Cursos Online – COMERÇ I MÀRQUETING

  /  Cursos online  /  Cursos Online – COMERÇ I MÀRQUETING

Cursos Online – COMERÇ I MÀRQUETING

€0
Categories:
cursos online de comerç i marqueting a aedes girona

COMERÇ I MÀRQUETING

Acciones de formación a colectivos vulnerables en consumo – 90h

“Análisis de riesgos y medios de cobertura en las operaciones de comercio internacional.” – 60h

Animación y presentación del producto en el punto de venta – 60h

Aprovisionamiento y almacenaje en la venta – 40h

Aspectos prácticos de la calidad en el servicio – 40h

Aspectos técnicos de la decoración – 40h

Atención al cliente – 20h

Atención básica al cliente – 50h

Atención e información a los viajeros del autobús o autocar – 50h

Atención eficaz de quejas y reclamaciones – 80h

Atención telefonica – 40h

Calidad y servicios de proximidad en el pequeño comercio – 30h

Casos prácticos de excel aplicados a la gestión empresarial – 20h

Comercialización de productos seguros – 60h

Conocimiento del producto. Su presentación al cliente – 100h

Control de consumo en actividades, productos y servicios – 90h

Control y seguimiento de políticas de marketing – 30h

Dinamización del punto de venta en el pequeño comercio  – 40h

Dirección y estrategias de la actividad e intermediación comercial. – 60h

Diseño de encuestas y cuestionarios de investigación – 40h

Diseño de escaparates – 80h

Diseño de interiores en espacios comerciales – 80h

Diseño de planes de transporte de viajeros por carretera – 80h

Diseño y merchandising – 40h

Diseño y organización del almacén – 80h

Distribución capilar  – 70h

Distribución comercial – 40h

Distribución y decoración dentro del comercio – 80h

Documentación e informes en consumo – 60h

“Documentación en inglés para el comercio internacional ” – 30h

Documentación en lengua extranjera, distinta del inglés, para el comercio internacional (Alemán) – 30h

El proceso de venta – 40h

“El seguro de mercancías en comercio internacional” -30h

Elaboración de informes en investigaciones y estudios de mercados – 30h

Entorno e información de mercados – 60h

Escaparatismo comercial – 80h

Escaparatismo en el pequeño comercio – 30h

Evaluación y control del plan de medios – 30h

Excel aplicado a la gestión comercial – 80h

Financiación de operaciones inmobiliarias – 40h

Fiscalidad de las operaciones de comercio internacional. – 30h

Fiscalidad en las operaciones inmobiliarias – 30h

Formación de precios y tarifas del transporte de viajeros por carretera – 40h

“Gestión aduanera del comercio internacional” – 90h

Gestión de compras en el pequeño comercio – 60h

Gestión de contenidos web – 30h

Gestión de costes y calidad del servicio de transporte por carretera – 80h

Gestión de inventarios  – 40h

Gestión de la atención al cliente / consumidor – 60h

Gestión de la fuerza de ventas y equipos comerciales -90h

Gestión de las operaciones de financiación internacional. -90h

Gestión de pedidos y stock – 80h

Gestión de proveedores -80h

Gestión de quejas y reclamaciones en materia de consumo – 90h

Gestión de seguros en el transporte por carretera – 30h

Gestión del equipo de trabajo del almacén – 30h

Gestión documental de los servicios de transporte por carretera – 60h

Gestión documental y legal de la intermediación inmobiliaria – 50h

Gestión económica básica del pequeño comercio – 40h

Gestión económico-financiera básica de la actividad de ventas e intermediación comercial. – 60h

Gestión y control de flotas y servicios de transporte por carretera – 80h

Gestión y dirección de equipos de encuestadores – 60h

Gestión, control y calidad en el servicio de transporte de viajeros por carretera – 80h

Implantación de espacios comerciales – 90h

Implantación de productos y servicios – 70h

Información y gestión operativa de la compraventa internacional – 80h

Inglés oral y escrito en el comercio internaciona – 90h

Inglés profesional para actividades comerciales – 90h

Inglés profesional para la logística y transporte internacional  – 90h

Interiorismo – 80h

Investigación y recogida de información de mercados – 60h

La calidad en el servicio al cliente – 40h

La comunicación comercial – 40h

La gestión del marketing, producción y calidad en las PYMES – 40h

Lengua extranjera oral y escrita, distinta del inglés, en el comercio internacional. – 90h

Licitaciones internacionales – 30h

Manipulación de cargas con carretillas elevadoras  – 50h

Manipulación y movimientos con transpalés y carretillas de mano – 50h

Marketing digital – 40h

Marketing directo y publicidad – 40h

Marketing estratégico e internacional – 40h

Marketing para PYMES – 40h

Marketing promocional – 40h

Marketing promocional orientado a la venta – 80h

Marketing y promoción en el punto de venta – 60h

Marketing y promoción inmobiliaria – 40h

Medios de pago internacionales – 90h

Merchandising y Terminal Punto de Venta – 80h

Metodologías de análisis para la investigación de mercados – 90h

Montaje de escaparates – 80h

Negociación Comercial – 20h

Negociación y contratación internacional  – 80h

Operaciones auxiliares de almacenaje – 80h

Operaciones auxiliares en el punto de venta – 90h

Operaciones de caja en la venta – 40h

Optimización de la cadena logística – 90h

Organización de eventos de marketing y comunicación – 60h

Organización de procesos de venta – 60h

Organización operativa del tráfico de mercancías por carretera – 80h

Plan de marketing – 20h

Plan de marketing empresarial – 70h

Plan de medios de comunicación e Internet – 60h

Plan e informes de marketing internacional  – 40h

Planificación de la investigación de mercados – 60h

Planificación de rutas y operaciones de transporte por carretera – 80h

Planificación y apertura de un pequeño comercio – 30h

Planificación y gestión de la demanda – 70h

Política de precios – 40h

Política de producto – 40h

Políticas de marketing internacional – 90h

Preparación de pedidos. – 40h

Programación del trabajo de campo de la investigación – 60h

Promoción de los derechos de los consumidores y consumo responsable – 70h

Promociones en espacios comerciales – 70h

Protocolo en eventos de marketing y comunicación – 30h

Realización de encuestas – 60h

Red de ventas y presentación de productos y servicios – 30h

Resolución de incidencias en las encuestas – 30h

Responsabilidad social empresarial en consumo                 – 30h

Seguridad y prevención de riesgos en el almacén -30h

Seguridad y prevención de riesgos en el transporte de viajeros por carretera- 30h

Seguridad y prevención de riesgos en el transporte por carretera – 30h

Sistemas de información y bases de datos en consumo – 60h

Técnicas de captación e intermediación inmobiliaria – 80h

Técnicas de diseño gráfico corporativo  – 60h

Técnicas de información y atención al cliente / consumidor – 60h

Técnicas de venta – 70h

Telemarketing – 10h

Tendencias, estilos y tipos de escaparates – 80h

Transporte de larga distancia – 90h

“Tratamiento y análisis de la información de mercados” – 60h

Valoración de inmuebles y alquileres – 30h

Venta online – 30h

Venta personal inmobiliaria – 60h

informació complementaria

Descomptes

Opció de pagament fraccionat
Si has sigut alumne us apliquem un 10% de descompte al preu acumulat (descomptes no acumulables)
En cas de fer 2 o més cursos a la vegada, s’aplicarà un 20% de descompte a partir del 2n curs, sempre i quan siguin d’import igual o similar. (descomptes no acumulables).
Consulta els descomptes especials.

Horaris Adaptables

En cas que l’horari no s’adaptés a les teves necessitats, contacta’ns per veure les diferents possibilitats.

Curs bonificable per a treballadors en règim general de seguretat social

Què és la formació bonificada?
La formació bonificada consisteix en que totes aquelles empreses amb treballadors afiliats al règim general de la Seguretat Socials, tenen un crèdit el qual es pot destinar exclusivament a la formació dels seus treballadors.
Així doncs, totes aquestes empreses disposen d’un crèdit (com a mínim de 420€ anuals). Aquest crèdit dependrà de la plantilla mitja que hagi tingut l’empresa durant l’any anterior.

Aedes és empresa organitzadora i per tant pot realitzar la gestió d’aquesta bonificació, tenint en compte que, aquest Fons, està gestionat per la “Fundación Estatal para la Formación en el Empleo”. A Aedes realitzem la gestió de la bonificació de forma totalment gratuïta.

Què es necessita?
Per poder realitzar una formació bonificada, l’únic que es necessita, és tenir com a mínim un treballador afiliat a la Seguretat Social i no haver gastat el crèdit.
El crèdit assignat és anual i si a dia 31 de desembre el crèdit que no s’ha utilitzat i no s’ha notificat que es vol reservar el crèdit aquest és perd. A dia 1 de gener es torna a tenir un nou crèdit, que variarà en funció als treballadors i a la quantitat aportada en concepte de formació.
.
Com es tramita?
Per fer aquesta tramitació de la formació bonificada, l’empresa ha de signar els contractes d’adhesió, a on s’aporten les dades de l’empresa i també la fitxa d’inscripció del/s treballador/s que fan el curs. La tramitació l’ha de realitzar una empresa que estigui registrada a la “Fundación Estatla para la Formación en el Empleo” com per exemple ho som a Aedes Girona.
D’aquesta manera l’empresa nosaltres ens encarreguem de fer tots els tràmits: donar d’alta a l’aplicatiu el curs, preparació de la documentació, entrar les dades dels participants i costos i notificar la finalització d’aquest, en tenir l’expedient tancat enviem tot l’expedient de bonificació a l’empresa per tal de que es descompti en el TC corresponent l’import a bonificar.

Com s’executa?
L’empresa gestora, un cop s’ha realitzat la formació i el pagament de la factura corresponent, enviarà la documentació necessària a l’empresa (o a la seva gestoria en cas de que l’empresa així ho desitgi), per tal de que aquesta, es pugui beneficiar d’aquest import mitjançant el model TC1, Seguretat Social.

*Tots els cursos del nostre centre són bonificables.

DEMANAR MÉS INFORMACIÓ