Cursos Online – ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
Aedes Formació
Tel. 972 20 30 20 - 620 74 90 41
Segueix-nos:
Top
formació a empreses

Cursos Online – ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

  /  Cursos online  /  Cursos Online – ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

Cursos Online – ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

€0
Categories:
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ a aedes Girona

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

Aplicaciones informáticas de administración de recursos humanos – 50h

Actitud emprendedora y oportunidades de negocio – 50h

Proyecto y viabilidad del negocio o microempresa – 50h

Gestión de la calidad ISO (9001/2015) – 75h

MANAGEMENT SKILLS – 75h

Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales – 50h

Planificación de los Recursos Humanos – 25h

Finanzas para No Financieros            – 50h

Dirección de Recursos Humanos – 50h

Comunicación e Imagen Corporativa – 50h

Gestión de Eventos – 50h

Reclutamiento y Selección de Personal – 50h

Sistemas de retribución en la empresa – 50h

Protocolo – 50h

Estrategia de Fidelización de Clientes a Través de Internet – 50h

Análisis contable – 50h

Control de Gestión en la empresa – 50h

Gestión de Recursos Humanos – 30h

Asistencia y asesoramiento en una lengua extranjera (inglés) al cliente de seguros. – 30h

Asesoramiento y atención administrativa en una lengua extranjera (inglés) al cliente de productos y servicios financieros – 45h

Los procedimientos de carácter tributario en vía administrativa – 35h

Interacciones orales y escritas en la organización de las reuniones, viajes y participación en eventos en inglés – 30h

Medios de cobro y pago – 35h

Gestión auxiliar de documentación administrativa bàsica – 35h

Documentación legal de la constitución y funcionamiento ordinario de la empresa  – 45h

Gestión y análisis de productos de inversión patrimonial y previsional y otros servicios bancarios  – 35h

Servicios de atención al cliente en las entidades del sector financiero – 30h

Inicio de la actividad económica en pequeños negocios o microempresas – 35h

NEGOCIACIÓN CON PROVEEDORES – 35h

Responsabilidad Social Corporativa – 30h

I molts més

informació complementaria

Descomptes

Opció de pagament fraccionat
Si has sigut alumne us apliquem un 10% de descompte al preu acumulat (descomptes no acumulables)
En cas de fer 2 o més cursos a la vegada, s’aplicarà un 20% de descompte a partir del 2n curs, sempre i quan siguin d’import igual o similar. (descomptes no acumulables).
Consulta els descomptes especials.

Horaris Adaptables

En cas que l’horari no s’adaptés a les teves necessitats, contacta’ns per veure les diferents possibilitats.

Curs bonificable per a treballadors en règim general de seguretat social

Què és la formació bonificada?

La formació bonificada consisteix en que totes aquelles empreses amb treballadors afiliats al règim general de la Seguretat Socials, tenen un crèdit el qual es pot destinar exclusivament a la formació dels seus treballadors.

Així doncs, totes aquestes empreses disposen d’un crèdit (com a mínim de 420€ anuals). Aquest crèdit dependrà de la plantilla mitja que hagi tingut l’empresa durant l’any anterior.

Aedes és empresa organitzadora i per tant pot realitzar la gestió d’aquesta bonificació, tenint en compte que, aquest Fons, està gestionat per la “Fundación Estatal para la Formación en el Empleo”. A Aedes realitzem la gestió de la bonificació de forma totalment gratuïta.

Què es necessita?
Per poder realitzar una formació bonificada, l’únic que es necessita, és tenir com a mínim un treballador afiliat a la Seguretat Social i no haver gastat el crèdit.
El crèdit assignat és anual i si a dia 31 de desembre el crèdit que no s’ha utilitzat i no s’ha notificat que es vol reservar el crèdit aquest és perd. A dia 1 de gener es torna a tenir un nou crèdit, que variarà en funció als treballadors i a la quantitat aportada en concepte de formació.
.
Com es tramita?
Per fer aquesta tramitació de la formació bonificada, l’empresa ha de signar els contractes d’adhesió, a on s’aporten les dades de l’empresa i també la fitxa d’inscripció del/s treballador/s que fan el curs. La tramitació l’ha de realitzar una empresa que estigui registrada a la “Fundación Estatla para la Formación en el Empleo” com per exemple ho som a Aedes Girona.

D’aquesta manera l’empresa nosaltres ens encarreguem de fer tots els tràmits: donar d’alta a l’aplicatiu el curs, preparació de la documentació, entrar les dades dels participants i costos i notificar la finalització d’aquest, en tenir l’expedient tancat enviem tot l’expedient de bonificació a l’empresa per tal de que es descompti en el TC corresponent l’import a bonificar.

Com s’executa?
L’empresa gestora, un cop s’ha realitzat la formació i el pagament de la factura corresponent, enviarà la documentació necessària a l’empresa (o a la seva gestoria en cas de que l’empresa així ho desitgi), per tal de que aquesta, es pugui beneficiar d’aquest import mitjançant el model TC1, Seguretat Social.

*Tots els cursos del nostre centre són bonificables.

DEMANAR MÉS INFORMACIÓ